Com podem ajudar-te

Amb informació i formació sobre:

 • Com dissenyar i implantar un pla d’igualtat, mesures per a una gestió eficient del temps de treball i marc normatiu d’aplicació
 • Recursos i material de suport per a la realització d’un pla d’igualtat i d’organització del temps de treball
 • Assessorament individualitzat a empreses i institucions
 • Formació sobre igualtat d’oportunitats
 • Negociació col·lectiva de plans d’igualtat i metodologia d’elaboració,
 • Perspectiva de gènere en els projectes europeus
 • Selecció de personal per competències
 • Protocols per a prevenir i actuar contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
 • Direcció estratègica en clau de competències
 • Noves formes d’organització del temps de treball
 • Cursos específics per a dones directives i professionals

Deixa un comentari