La mecànica del clixé

nena_mecanica00

Dit en termes mèdics, pot afirmar-se que tot prejudici enquistat activa necessàriament una desigualtat social. Les idees simples tendeixen a disseminar-se amb una velocitat viral i la dura closca que les conté presenta una extraordinària resistència a la més exigent contrastació amb la realitat. En el món del treball, els estereotips de gènere són una de les principals causes per les quals les dones han de superar més obstacles que els homes per ser valorades professionalment. La recent Llei catalana d’igualtat, que commina els poders públics a treballar de valent per eradicar els clixés que perpetuen aquestes diferències, torna a col·locar en les primeres pàgines de l’agenda política una aspiració referendada des de fa dècades per totes les instàncies internacionals.

La feina és àrdua i transversal. Com reconeix la llei, els estereotips abasten tot l’espectre del imaginari col·lectiu de la nostra societat: família, educació, cultura, mitjans de comunicació, organització social, i, sobretot, el món laboral. Algunes de les maneres subtils amb què ens impregnen fan encara més complicat, seguint amb la metàfora mèdica, llur detecció i tractament.

Llegeix més »

Llei de totes i de tots

parlamentlleigualtat

Una ovació en peu del ple dels diputats i diputades, adreçada a la tribuna de la ciutadania, va afogar les darreres paraules de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, quan anunciava l’aprovació de la primera Llei d’igualtat de dones i homes del nostre país. El text és fruit de la voluntat del tots els grups polítics i pretén ser un poderós instrument per eliminar les bretxes salarials i socials que encara separen ambdós sexes. Des del punt de vista laboral, la pròpiament salarial i de responsabilitat i representació als més alts nivells, però també per allò en què la feina afecta a la coresponsabilitat de dones i homes en l’esfera familiar, propiciant l’adaptació dels horaris de treball.

La llei, tramitada pel procediment d’urgència, vol propiciar un marc favorable perquè les dones puguin aportar el seu potencial al progrés i la transformació social i econòmica. Per això, planteja la necessitat de mesures per eliminar les discriminacions i la invisibilitat que han patit històricament les dones, i reconèixer el paper social i econòmic de les tasques familiars, domèstiques i de cura de persones.

Les polítiques públiques hauran de vetllar, segons la norma,  per aquesta igualtat, per l’apoderament de les dones i l’eradicació de la violència masclista.

L’AQT ofereix les primeres 130 places d’Aula Virtual

L’Àrea de Qualitat en el Treball llança la seva oferta formativa 2015. Les persones interessades poden optar a les primeres 130 places per formar-se en selecció de personal per competències (70), perspectiva de gènere en els projectes europeus (30) i negociació col·lectiva de Plans d’igualtat (30). Aquest darrer curs constarà de dues edicions: maig-juny i novembre.

El programa de formació de l’AQT va lliurar 470 certificats l’any 2014, dels quals prop de la meitat van correspondre a l’Aula Virtual, que es va iniciar el darrer trimestre de forma pionera i que enguany consolida i amplia calendari i continguts.

Coneix la nostra programació de cursos en línia i preinscriu-t’hi.