Erasmus amb un plus d’igualtat

Spring, Hannigan Chris Graduation

Europa cerca un marc acadèmic comú per a les professions que promouen la igualtat a la feina. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) ha tingut un particular protagonisme en la Jornada “Professionalizació dels oficis de gènere. Promovent la igualtat de gènere en l’ocupació”, organitzada pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La jornada es centrà en els objectius del projecte europeu PASSAGE (en francés, Professionalització dels Sabers al voltant del Gènere i de la Igualtat), integrat en el programa Erasmus+ de la Unió Europea.

Enmig del debat continental sobre els continguts i el reconeixement d’unes figures professionals encara en construcció, la cap de l’Àrea de Qualitat en el Treball (AQT), Raquel Saco, en representació del Departament, subratllà la feina duta a terme en la creació i definició de les competències professionals de la titulació de Tècnic/a Superior en Promoció de’Igualtat de Gènere, que enguany lliurarà els diplomes a la seva primera promoció. A més a més, oferí als representants de les institucions europees d’educació superior una detallada panoràmica del procediment català d’acreditació de l’experiència professional en l’àmbit de la igualtat de gènere.

Llegeix més »

Equal Pay (every) Day!

stairsaequal00

Probablement celebració o commemoració no són els termes més adequats per definir el Dia de la Igualtat Salarial, que, de fet, l’és de denúncia. Potser caldria dedicar un petit missatge diari, un breu moment de reflexió a la inajornable necessitat d’eradicar aquesta xacra que vulnera des de fa segles els drets fonamentals de més de la meitat de la població.

En els darrers dies es succeeixen els missatges reivindicatius perquè dones i homes gaudeixin d’un igual salari per una mateixa feina. I tot i no sovintejar, caldria sí celebrar –o, si més no, donar la benvinguda a–  iniciatives com la del Regne Unit, on el tancament de la bretxa salarial de gènere sembla haver entrat amb certa força en l’agenda política. Segons informa Reuters, les companyies britàniques de més de 250 persones treballadores estaran obligades a publicar els detalls del salari d’homes i dones.

La mesura afectarà a prop de 8.000 dels majors ocupadors d’aquell país, que hauran de publicar el nombre d’homes i dones en cada categoria salarial, de manera que pugui comparar-se els sous en els diferents sectors econòmics i productius. Els complements també s’inclouran en les estadístiques per tal d’assegurar que les empreses no discriminin «per la porta del darrere», en paraules d’una portaveu governamental. Es preveu que la primera taula de salaris sigui publicada en 2018.

La Comissió Europea va modificar en 2015 el criteri i la data del European Equal Pay Day,

_______
Imatge: Pixabay, mod. per aeQual_2.0, DP

Resistir en família

crisi_en_familia

Tenir una feina ja no és suficient per sortir de la pobresa a Europa. Ho referenda un recent informe d’EUROFOUND, que analitza en profunditat les respostes polítiques que 10 Estats de l’UE han donat a les famílies per resistir la crisi econòmica i les mesures d’austeritat. La manca d’ingressos, tot i disposar d’un treball a temps complert, ha abocat moltes persones a l’economia submergida. Al mateix temps, la falta de suport a la cura dels infants i una restrictiva definició del concepte de família estan creant nous grups de risc de pobresa: les famílies nombroses i les monoparentals.

Fomentar el treball a jornada completa, avançar en les mesures de conciliació de la vida personal i laboral, i garantir que les noves formes de família tinguin accés a les ajudes públiques han d’ésser els tres principals pivots, segons l’organisme europeu, de les polítiques socials més immediates.

L’estudi posa en relleu la necessitat de que les famílies desafavorides comptin amb una renda mínima suficient. En molts dels Estats membres aquesta s’ha revelat inferior a la taxa de risc de pobresa o exclusió social.

Llegeix més »

Les europees treballaran ‘de franc’ la resta de 2015

equal-pay-day_CE2015

La Comissió Europea ha triat el dia d’avui per fer visible la seva campanya anual contra la bretxa salarial de gènere. El Dia Europeu de la Igualtat salarial marca en un vermell simbòlic aquest 2 de novembre com la jornada en què les europees deixaran de rebre cap retribució per la feina que realitzin fins al 31 de desembre. A diferència dels seus companys homes, que cobrarien pel seu treball tots els dies de l’any.

La Comissió ha fet públic a través del seu vicepresident Frans Timmermas, i de les seves comissàries Věra JourováMarianne Thyssen un comunicat en relació amb el compromís d’aquesta institució amb la igualtat salarial. A més a més, mitjançant l’animació “Igualtat salarial? És hora de tancar la bretxa” la CE ofereix indicadors i dades que visibilitzen la situació i els motius del desequilibri en les retribucions de les dones europees, així com les dades globals de desigualtat i a cada Estat membre.

Vilafranca es sincronitza amb Europa

vilafranca00

Vilafranca del Penedès serà la primera ciutat de Catalunya que organitza el Dia d’Horaris Europeus amb l’objectiu de sensibilitzar les empreses, els comerços i la ciutadania sobre l’impacte positiu que tindria una reforma horària que permeti la conciliació laboral, social i familiar. La iniciativa, que porta com a lema “Canvia el xip, canvia l’hora”, tindrà lloc demà dimarts, 15 de setembre, amb la intenció de mobilitzar el màxim d’empreses, establiments comercials, professionals i centres educatius de la localitat. Compta amb el suport de l’ajuntament de la ciutat i de la Iniciativa per a la Reforma Horària a Catalunya.

Durant aquest Dia d’Horaris Europeus s’organitzen diverses activitats de lleure per tal de fomentar les relacions personals i familiars, així com activitats de responsabilitat social que promoguin el voluntariat i la col·laboració amb ONG’s i entitats del tercer sector. L’organització fa una crida als seus associats i associades, i a la població en general, perquè s’impliquin en la proposta i realitzin una jornada laboral compactada.

______
Imatge: Big Ben and underground sign, Anthony Kelly, mod. per aeQual_2.0, sota llicència Creative Commons

Catalunya, hora de Greenwich

AppleMark

El Govern ha constituït el Consell Assessor per a la Reforma Horària a Catalunya, que donarà suport a l’Executiu en aconseguir a Catalunya una distribució del temps més adaptada a la nova societat del coneixement, i uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial, i millorar el benestar de la societat.

Una de les seves principals missions serà analitzar les polítiques estratègiques del Govern en matèria d’horaris i fer-hi propostes en l’àmbit laboral, l’Administració, l’educació, el comerç, el consum, la cultura i l’oci. També promourà la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desplegament de la reforma horària.

El butlletí æQual dedica un número monogràfic als efectes de la reforma horària en la igualtat i coresponsabilitat de dones i homes en l’àmbit laboral i personal, i en la productivitat de les empreses.

Llegeix més »