Trencar el setge

victimaassetjament00

La darrera entrega del semestral æQual dedica el seu contingut a la necessitat de prevenir i combatre l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, la violència masclista i la trata de persones amb fins d’explotació laboral.

Aquest número 16, darrer de 2015, compta amb la participació i l’opinió de la Dra. Carolina Gala, professora de Dret del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en assetjament laboral, l’Institut Català de les Dones, la Fundació SURT i l’empresari i business angel internacional David Tomàs, CEO de Cyberclick, una empresa amb seu a Catalunya que ha vist reconeguda la seva inèdita política de personal com a Best Workplace a Espanya.

Totes aquestes informacions es completen amb un acurat informe que resum les darreres dades disponibles sobre violències de gènere a la feina a Catalunya.

Us n’animem a la lectura i a sumar-vos a les 2.500 persones que puntualment reben æQual a la seva bústia electrònica, des d’ara amb un disseny que permet consultar-lo en qualsevol dispositiu electrònic.

Dones líders en gestió de talent

directivesrrhh00

El 33% de les professionals de RRHH a Espanya tenen càrrecs de responsabilitat. En concret, el 23% ocupen llocs directius i el 10% són CEO de la seva pròpia empresa. Les dades corresponen al primer “Informe Dones Professionals de RRHH” elaborat per Women at RRHH, l’Observatori de la Dona Professional posat en marxa per Womenalia i Adecco & DKV fa any i mig, i evidencien, segons Adecco, l’enorme lideratge de les dones en un sector que es troba a l’epicentre de la transformació empresarial i econòmica.

Es tracta d’una tendència que comença a predominar en tots els sectors econòmics, i que es coneix ja amb el nom de ‘Womenomics’, la nova economia liderada per les dones. Les xifres que publiquen Adecco & DKV palesen que són aquestes directives las que estan marcant el ritme de modernització de les empreses, tant en la gestió del canvi que requereix la digitalització, com en l’adaptació a un nou entorn de valors en el qual les empreses es diferenciïn cada vegada més per allò que transmeten i, en la seva mesura, tornin a la societat.

Llegeix més »

Gestionar l’autogestió

Cyberclick-David-Tomas

El fundador i CEO de Cyberclick, David Tomàs (en la imagen), ha explicat avui davant d’un grup d’empreses el secret de l’èxit d’una organització on el personal autogestiona el seu temps i no hi ha límit de dies de vacances. Segons Tomàs, un model de gestió de persones com aquest és perfectament possible si hi ha prou responsabilitat, confiança mútua i una comunicació franca i lleial. «Totes les persones que treballen a l’organització han de compartir sincerament els valors ètics i empresarials en què aquesta es fonamenta, cosa que no es fa sense un gran esforç de formació i conscienciació», ha assegurat.

Llegeix més »

Encara hi ha partit

Camp_Nou_2_.v1321348642

Les dones treballadores del FC Barcelona compten ara amb més recursos per empatar amb els homes en condicions laborals i professionals. El club ha registrat al Departament d’Empresa i Ocupació el seu Pla d’Igualtat del Personal Continu, vigent fins al 2017, que estableix accions positives per reduir la bretxa salarial entre ambdós sexes i equilibrar la presència de dones i homes en la direcció de l’empresa.

En igualtat de mèrits i capacitats, el FC Barcelona optarà per la contractació de persones del sexe menys representat en el grup professional o àrea corresponent, amb una particular atenció pel que fa als càrrecs directius i de màxima responsabilitat, on s’han determinat objectius mínims de promoció de les dones.

El Pla inclou una acurada revisió de la política retributiva i una metodologia basada en una diagnosi exhaustiva, amb què adeqüa les accions a les mancances detectades.

Podeu consultar en línia aquest document al Registre públic de Plans d’Igualtat de l’AQT.

Vilafranca es sincronitza amb Europa

vilafranca00

Vilafranca del Penedès serà la primera ciutat de Catalunya que organitza el Dia d’Horaris Europeus amb l’objectiu de sensibilitzar les empreses, els comerços i la ciutadania sobre l’impacte positiu que tindria una reforma horària que permeti la conciliació laboral, social i familiar. La iniciativa, que porta com a lema “Canvia el xip, canvia l’hora”, tindrà lloc demà dimarts, 15 de setembre, amb la intenció de mobilitzar el màxim d’empreses, establiments comercials, professionals i centres educatius de la localitat. Compta amb el suport de l’ajuntament de la ciutat i de la Iniciativa per a la Reforma Horària a Catalunya.

Durant aquest Dia d’Horaris Europeus s’organitzen diverses activitats de lleure per tal de fomentar les relacions personals i familiars, així com activitats de responsabilitat social que promoguin el voluntariat i la col·laboració amb ONG’s i entitats del tercer sector. L’organització fa una crida als seus associats i associades, i a la població en general, perquè s’impliquin en la proposta i realitzin una jornada laboral compactada.

______
Imatge: Big Ben and underground sign, Anthony Kelly, mod. per aeQual_2.0, sota llicència Creative Commons

La igualtat, constant vital

TSC-Plad'Igualtat

El Departament d’Empresa i Ocupació té registrats i certificats els plans d’Igualtat d’Oportunitats de dones i homes de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) i Ambulàncies Condal, SLU, empresa que des de 2008 forma part del grup TSC. Tots dos plans, primers del seu sector a sumar-se al registre català, tenen com a leit motiv fonamental el compromís d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques de la empresa.

En aquest sentit, preveuen establir mesures de discriminació positiva de les dones en els processos de selecció de comandaments i efectuar una acurada revisió de les Descripcions de Llocs de Treball i del sistema retributiu per tal de detectar i corregir desigualtats no atribuïbles a factors objectius. La conciliació de la vida personal i professional de les persones treballadores és també capítol d’atenció especial del Plans.
Llegeix més »

Catalunya, hora de Greenwich

AppleMark

El Govern ha constituït el Consell Assessor per a la Reforma Horària a Catalunya, que donarà suport a l’Executiu en aconseguir a Catalunya una distribució del temps més adaptada a la nova societat del coneixement, i uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial, i millorar el benestar de la societat.

Una de les seves principals missions serà analitzar les polítiques estratègiques del Govern en matèria d’horaris i fer-hi propostes en l’àmbit laboral, l’Administració, l’educació, el comerç, el consum, la cultura i l’oci. També promourà la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desplegament de la reforma horària.

El butlletí æQual dedica un número monogràfic als efectes de la reforma horària en la igualtat i coresponsabilitat de dones i homes en l’àmbit laboral i personal, i en la productivitat de les empreses.

Llegeix més »

Qüestió de protocol

aillament00

Els agents socials van aprovar ahir, en el ple del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL), un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, un instrument que servirà de guia perquè les organitzacions elaborin i sistematitzin les seves pròpies actuacions en aquesta matèria, que afecta a l’exercici de drets fonamentals de les persones. El document posa èmfasi en les actuacions proactives i en el compromís de l’empresa a l’hora «d’actuar amb contundència i diligència en la resolució» d’aquestes situacions.

La prevenció és l’eix fonamental d’un text transversal i integrador, concebut com a una eina molt pràctica, amb una sistemàtica entenedora, completa i rigorosa que en permetrà l’adaptació a tot tipus d’organitzacions, independentment del sector, naturalesa o dimensió. La intenció final, en tot cas, és «evitar haver de reaccionar quan el cas ja s’ha produït».

Llegeix més »

Corrent d’igualtat

cables00

El Departament d’Empresa i Ocupació acaba de registrar i certificar el Pla de Conciliació i Igualtat d’Oportunitats de dones i homes de Guerin (PCIG), empresa barcelonina amb 125 anys d’història i referent en la distribució tècnica de material elèctric a l’Estat espanyol. El PCIG pretén ésser, afirma el document, «una eina efectiva de treball» mitjançant la qual es creen les figures de l’agent i de la comissió d’igualtat com a garants de la no discriminació per raons de gènere i amb presència activa en tots els processos de l’organització.

Les principals mesures del pla van adreçades a fomentar la incorporació de les dones en l’organització i a sensibilitzar els agents externs. D’altra banda, per tal de millorar el funcionament i eficàcia de l’organització, es refermen les promocions professionals desenvolupades, protagonitzades els darrers anys per una important quantitat de dones, i s’estableix, en la definició de perfils professionals i llocs de treball, la no distinció del sexe per a l’ocupació d’un lloc de treball.
Llegeix més »

Empresa i família, valors transferibles

ants00

El Departament de Benestar Social commemora el Dia Internacional de la Família amb un acte institucional sota el lema “Família i empresa: valors compartits”, que tindrà lloc demà, 27 de maig, a les 18 hores, al Palau Moja de Barcelona (carrer Portaferrissa, 1). L’acte pretén «impulsar una cultura del treball que permeti una harmonia eficaç entre l’esfera laboral, la familiar i la personal, i aprofundir de manera molt rigorosa en els beneficis que proporciona tant per a la família com per a l’empresa».

L’investigador Marc Grau i el formador Víctor Küppers parlaran de l’empresa responsable en l’àmbit de la família, i miraran de suscitar una reflexió sobre com els valors i les competències que desenvolupem en l’entorn familiar poden ajudar-nos a obtenir èxits professionals i més beneficis en el món laboral.

Més informació al web de Benestar i Família.