Vilafranca es sincronitza amb Europa

vilafranca00

Vilafranca del Penedès serà la primera ciutat de Catalunya que organitza el Dia d’Horaris Europeus amb l’objectiu de sensibilitzar les empreses, els comerços i la ciutadania sobre l’impacte positiu que tindria una reforma horària que permeti la conciliació laboral, social i familiar. La iniciativa, que porta com a lema “Canvia el xip, canvia l’hora”, tindrà lloc demà dimarts, 15 de setembre, amb la intenció de mobilitzar el màxim d’empreses, establiments comercials, professionals i centres educatius de la localitat. Compta amb el suport de l’ajuntament de la ciutat i de la Iniciativa per a la Reforma Horària a Catalunya.

Durant aquest Dia d’Horaris Europeus s’organitzen diverses activitats de lleure per tal de fomentar les relacions personals i familiars, així com activitats de responsabilitat social que promoguin el voluntariat i la col·laboració amb ONG’s i entitats del tercer sector. L’organització fa una crida als seus associats i associades, i a la població en general, perquè s’impliquin en la proposta i realitzin una jornada laboral compactada.

______
Imatge: Big Ben and underground sign, Anthony Kelly, mod. per aeQual_2.0, sota llicència Creative Commons

La mecànica del clixé

nena_mecanica00

Dit en termes mèdics, pot afirmar-se que tot prejudici enquistat activa necessàriament una desigualtat social. Les idees simples tendeixen a disseminar-se amb una velocitat viral i la dura closca que les conté presenta una extraordinària resistència a la més exigent contrastació amb la realitat. En el món del treball, els estereotips de gènere són una de les principals causes per les quals les dones han de superar més obstacles que els homes per ser valorades professionalment. La recent Llei catalana d’igualtat, que commina els poders públics a treballar de valent per eradicar els clixés que perpetuen aquestes diferències, torna a col·locar en les primeres pàgines de l’agenda política una aspiració referendada des de fa dècades per totes les instàncies internacionals.

La feina és àrdua i transversal. Com reconeix la llei, els estereotips abasten tot l’espectre del imaginari col·lectiu de la nostra societat: família, educació, cultura, mitjans de comunicació, organització social, i, sobretot, el món laboral. Algunes de les maneres subtils amb què ens impregnen fan encara més complicat, seguint amb la metàfora mèdica, llur detecció i tractament.

Llegeix més »

La igualtat, constant vital

TSC-Plad'Igualtat

El Departament d’Empresa i Ocupació té registrats i certificats els plans d’Igualtat d’Oportunitats de dones i homes de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) i Ambulàncies Condal, SLU, empresa que des de 2008 forma part del grup TSC. Tots dos plans, primers del seu sector a sumar-se al registre català, tenen com a leit motiv fonamental el compromís d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques de la empresa.

En aquest sentit, preveuen establir mesures de discriminació positiva de les dones en els processos de selecció de comandaments i efectuar una acurada revisió de les Descripcions de Llocs de Treball i del sistema retributiu per tal de detectar i corregir desigualtats no atribuïbles a factors objectius. La conciliació de la vida personal i professional de les persones treballadores és també capítol d’atenció especial del Plans.
Llegeix més »

Catalunya, hora de Greenwich

AppleMark

El Govern ha constituït el Consell Assessor per a la Reforma Horària a Catalunya, que donarà suport a l’Executiu en aconseguir a Catalunya una distribució del temps més adaptada a la nova societat del coneixement, i uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial, i millorar el benestar de la societat.

Una de les seves principals missions serà analitzar les polítiques estratègiques del Govern en matèria d’horaris i fer-hi propostes en l’àmbit laboral, l’Administració, l’educació, el comerç, el consum, la cultura i l’oci. També promourà la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desplegament de la reforma horària.

El butlletí æQual dedica un número monogràfic als efectes de la reforma horària en la igualtat i coresponsabilitat de dones i homes en l’àmbit laboral i personal, i en la productivitat de les empreses.

Llegeix més »

Municipis de principis

urbanimitat

Els ajuntaments de Barcelona, Tarragona i Manlleu han inscrit els seus respectius Plans d’Igualtat d’Oportunitats de dones i de homes en el Registre públic del Departament d’Empresa i Ocupació. Tots tres han estat negociats amb la representació sindical dels consistoris i en compten amb l’aprovació i suport.

Entre els objectius comuns a aquests plans, cal destacar la introducció de mesures per augmentar i garantir la presència equilibrada de dones i homes a totes les àrees i departaments municipals. S’hi preveuen accions de sensibilització i per assegurar la neutralitat dels sistemes d’accés i promoció professional, i, en particular, per incrementar el nombre de dones en llocs de comandament i direcció. Mesures semblants també aniran adreçades a la representació política i sindical.

Llegeix més »

Qüestió de protocol

aillament00

Els agents socials van aprovar ahir, en el ple del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL), un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, un instrument que servirà de guia perquè les organitzacions elaborin i sistematitzin les seves pròpies actuacions en aquesta matèria, que afecta a l’exercici de drets fonamentals de les persones. El document posa èmfasi en les actuacions proactives i en el compromís de l’empresa a l’hora «d’actuar amb contundència i diligència en la resolució» d’aquestes situacions.

La prevenció és l’eix fonamental d’un text transversal i integrador, concebut com a una eina molt pràctica, amb una sistemàtica entenedora, completa i rigorosa que en permetrà l’adaptació a tot tipus d’organitzacions, independentment del sector, naturalesa o dimensió. La intenció final, en tot cas, és «evitar haver de reaccionar quan el cas ja s’ha produït».

Llegeix més »

Llei de totes i de tots

parlamentlleigualtat

Una ovació en peu del ple dels diputats i diputades, adreçada a la tribuna de la ciutadania, va afogar les darreres paraules de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, quan anunciava l’aprovació de la primera Llei d’igualtat de dones i homes del nostre país. El text és fruit de la voluntat del tots els grups polítics i pretén ser un poderós instrument per eliminar les bretxes salarials i socials que encara separen ambdós sexes. Des del punt de vista laboral, la pròpiament salarial i de responsabilitat i representació als més alts nivells, però també per allò en què la feina afecta a la coresponsabilitat de dones i homes en l’esfera familiar, propiciant l’adaptació dels horaris de treball.

La llei, tramitada pel procediment d’urgència, vol propiciar un marc favorable perquè les dones puguin aportar el seu potencial al progrés i la transformació social i econòmica. Per això, planteja la necessitat de mesures per eliminar les discriminacions i la invisibilitat que han patit històricament les dones, i reconèixer el paper social i econòmic de les tasques familiars, domèstiques i de cura de persones.

Les polítiques públiques hauran de vetllar, segons la norma,  per aquesta igualtat, per l’apoderament de les dones i l’eradicació de la violència masclista.

Cooperatives amb perspectiva (d’equitat)

cooperatives00

El proper 4 de juliol es celebrarà el Dia Internacional de les Cooperatives, que l’ACI (Aliança Cooperativa Internacional) dedica enguany a la contribució de les cooperatives a l’equitat i que justifica mitjançant aquest manifest.

A Catalunya, el programa aracoop i un conjunt d’entitats vinculades al moviment cooperatiu han decidit celebrar-lo reflexionant, obrint portes al conjunt de la societat i organitzant un sopar la mateixa nit del 4 de juliol. Aracoop ens convida a participar a totes aquestes activitats i, en particular, a l’acte central, el 19 de juny, en què diverses personalitats i persones expertes en el sector debatran al Palau Robert de Barcelona sobre com “Les cooperatives contribueixen a l’equitat”, i que clourà el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

Tota la informació sobre el Dia Internacional de les Cooperatives a Catalunya, en aquest enllaç.

La reforma horària, a tocar

setmanahoraris_12062015-02

La vicepresidenta del Govern català, Joana Ortega, reiterà el compromís de l’Executiu amb la reforma horària i el convenciment de que «el país està preparat per al seu impuls definitiu».

Flanquejada pel secretari d’Ocupació, Joan Aregio, i el promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària, Fabian Mohedano (en la imatge, en segon pla), Ortega va cloure la ‘Setmana dels Horaris’ en acabar el darrer acte d’aquest esdeveniment, en què 45 de les empreses més rellevants amb seu a Catalunya van compartir experiències sobre la implantació d’uns horaris de treball “més eficients i competitius” que permetin la conciliació de la vida laboral i professional i la igualtat efectiva d’homes i dones. La presentació de la jornada va estar a càrrec del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Jordi Miró. El director d’Organització i Persones de Gesdocument i membre del grup motor de la Reforma Horària, Josep Ginesta, en va ser el moderador.

Llegeix més »

Corrent d’igualtat

cables00

El Departament d’Empresa i Ocupació acaba de registrar i certificar el Pla de Conciliació i Igualtat d’Oportunitats de dones i homes de Guerin (PCIG), empresa barcelonina amb 125 anys d’història i referent en la distribució tècnica de material elèctric a l’Estat espanyol. El PCIG pretén ésser, afirma el document, «una eina efectiva de treball» mitjançant la qual es creen les figures de l’agent i de la comissió d’igualtat com a garants de la no discriminació per raons de gènere i amb presència activa en tots els processos de l’organització.

Les principals mesures del pla van adreçades a fomentar la incorporació de les dones en l’organització i a sensibilitzar els agents externs. D’altra banda, per tal de millorar el funcionament i eficàcia de l’organització, es refermen les promocions professionals desenvolupades, protagonitzades els darrers anys per una important quantitat de dones, i s’estableix, en la definició de perfils professionals i llocs de treball, la no distinció del sexe per a l’ocupació d’un lloc de treball.
Llegeix més »