Dades i…acció!

El mercat laboral, per a les dones, té unes característiques que defineixen i afecten les seves retribucions: taxa d’activitat i ocupació inferior a la dels homes, taxa d’atur més elevada, major parcialitat i temporalitat, discriminacions salarials i concentració en sectors  i posicions menys remunerats. Conceptualment, es pot resumir en existència de segregació vertical i horitzontal, temporalitat, sostre de vidre i terra enganxifós, bretxa salarial i, en definitiva, major precarietat en el present i pobresa en el futur.

Ahir, 17 de febrer, el conseller Chakir El Homrani va presentar l’informe anual l’Evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya, elaborat per l’Observatori del Treball i del Model Productiu. Aquest informe segueix l’evolució de la bretxa salarial, la manifestació més directa de totes aquestes característiques del mercat laboral femení. Segons les dades analitzades, la bretxa salarial de gènere, per al 2017, va ser del 23%, només quatre dècimes menys que al 2016. Una evolució que, com va dir el mateix conseller, és inadequada i il·lògica.

Una de les dades més sobreeixides de l’informe d’enguany és la que mostra l’existència d’un ferm terra enganxifós en el mercat laboral femení: el 50% de les dones té un sou de menys de 18.800€  mentre que, en el cas dels homes, aquest import el guanyen només el 25%. Aquesta dada és especialment preocupant per la incidència directa en la pobresa femenina.

La Directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, un cop finalitzada la presentació de les dades de l’informe anual, va posar l’èmfasi en les eines que s’estan creant per a erradicar aquesta greu discriminació i va entomar el deure de posar-hi acció amb la presentació d’una eina de Registre salarial, dissenyada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Registre salarial amb els valors mitjans dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories o llocs de treball iguals o d’igual valor, i accessible a les persones treballadores mitjançant la representació legal de la plantilla, esdevé obligatori per a totes les empreses, després de l’aprovació del Reial Decret-llei 6/2019, d’ 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. A més, el Reial decret-llei rebaixa el llindar de l’obligatorietat de tenir pla d’igualtat a les empreses a partir de 50 persones treballadores i n’estableix la obligatorietat de registrar-lo.  

L’eina de Registre salarial es compon d’una guia per a la seva elaboració i el càlcul de la bretxa, uns fulls de càlcul per facilitar-ne el procés i el document de registre salarial on queda establerta quina és, si n’hi ha, la bretxa salarial de gènere. A més, la norma estableix que, en el cas que sigui d’una diferència superior al 25% entre homes i dones, s’haurà d’incloure una justificació on s’exposin les causes, que no poden respondre, en cap cas, a raons de sexe.

Aquest nou instrument, que es va presentar en el marc de l’exposició de l’informe de bretxa de gènere del 2017, estarà disponible al web de la Direcció General d’Igualtat a partir de l’1 de març de 2020.

Deixa un comentari