Eines d’última generació

La Direcció General d’Igualtat (DGI) posa a disposició de les empreses i organitzacions de Catalunya dues noves eines que les ajudaran a normalitzar i sistematitzar l’elaboració llurs Plans d’igualtat. La Guia pràctica de diagnosi d’igualtat i l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat (ESAPI) proporcionaran un valuós suport a empreses i institucions a l’hora d’integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió de persones i avançar cap a una cultura organitzativa més justa i més competitiva.

Des del punt de vista tècnic, totes dues representen una important evolució de la metodologia d’elaboració de plans d’igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, desenvolupada sota els principis de simplicitat, flexibilitat i versatilitat. Al mateix temps, constitueixen un notable avenç en el desenvolupament de la Llei catalana d’igualtat efectiva de dones i homes, donant resposta a les necessitats de les empreses i a la lògica evolució de les polítiques d’igualtat que venen implementant-se des de fa una dècada. 

Estaran a l’abast públic, al portal de Treball de la Generalitat, a partir del proper dimecres 14 de juny i seran el principal leit motiv del programa formatiu d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en el trebal per a 2017. Set sessions presencials permetran que més de 250 persones d’arreu del territori puguin formar-se en l’ús d’aquestes eines.

 

Les fases més crítiques

Com és sabut, la diagnosi és l’etapa crucial en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat. És el moment en què s’analitza la situació de les dones i els homes dins de l’organització per tal de detectar possibles elements o processos discriminatoris. 

La Guia pràctica de diagnosi d’igualtat els ajudarà a enfrontar aquesta fase clau i permetrà que obtinguin un mapa fidel, rigorós i detallat de la situació de dones i homes en l’empresa o organització. En definitiva, serà una sòlida i fiable base sobre la qual aixecar tot el treball posterior, és a dir, el Pla mateix.

El manual classifica en 10 àmbits els aspectes a analitzar per realitzar la diagnosi, examinant informació qualitativa i quantitativa. Tenint en compte que les característiques de les empreses i organitzacions a què va dirigit són molt diverses, s’ha optat per un document que reculli un ventall ampli d’indicadors per tal que cada organització pugui adaptar-lo a les seves necessitats i al seu context particular.

El programa formatiu de la Direcció General d’Igualtat per a 2017 continua enfocat cap a les necessitats del territori i reforça les competències relacionades amb l’elaboració de plans d’igualtat i una més eficaç organització del temps de treball que afavoreixi alhora la igualtat i la coresponsabilitat de dones i homes i la consecució dels objectius de l’organització. La principal novetat d’aquest programa formatiu rau en la utilització de les noves eines de diagnosi i avaluació de plans d’igualtat que la DGI posa a l’abast d’empreses i organitzacions a partir del proper 14 de juny, en què es presentaran en un acte públic a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona.

Provades en empreses

No obstant això, les polítiques d’igualtat en el treball són, essencialment, un permanent work in progress que necessita d’examen constant i de flexibilitat per a reajustar-se als seus propis objectius i a les necessitats de l’organització. 

Aquest és el repte que enfronta la nova eina de seguiment i avaluació de Plans d’igualtat, l’ESAPISobre l’anàlisi dels 10 àmbits d’actuació de la Guia de diagnosi, l’ESAPI normalitza i protocol·litza també una de les fases més crítiques i fonamentals del procés d’implantació d’un Pla d’igualtat: conèixer-ne el grau d’implantació i l’impacte produït per les actuacions realitzades.

Tant la Guia com l’ESAPI han comptat amb la col·laboració d’un grapat d’empreses i institucions del nostre país, que han participat en les proves pilot que s’han anat realitzant durant els darrers mesos. Llur contribució ha permès ajustar i afinar aquestes eines, que s’han revelat, més enllà de la finalitat immediata, com a poderosos instruments de gestió de persones en el seu sentit més ampli.

_
Imatge: Niveau à bulles, Groume. Flickr, sota llicència Creative Commons.

Una resposta a “Eines d’última generació

  1. Enviat des de Samsung Mobile

    ——– Missatge original ——–De: “aeQual 2.0” Data:08/06/2017 2.29 PM (GMT+01:00) A: palouguarch@gmail.com Assumpte: [New post] Eines d’última generació

Deixa un comentari