Dades pròpies per a polítiques pròpies

rp15feb2017

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va presentar ahir el primer informe realitzat per la Generalitat de Catalunya sobre bretxa salarial entre homes i dones al nostre país. El treball posa en relació dades i indicadors d’Eurostat, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Idescat català per concloure que els treballadors catalans cobren anualment, de mitjana, un 26 per cent més que les seves companyes per realitzar la mateixa feina. El percentatge es redueix al 15,9 per cent si es pren com a unitat de mesura el salari/hora, que no té en compte determinats complements salarials que, en tot cas, sempre beneficien l’home.

L’informe, elaborat per l’ Observatori del Treball i Model Econòmic de la Generalitat, palesa que les dones perceben emoluments inferiors als homes en totes les activitats econòmiques i totes les categories professionals, i que llur situació només ha millorat pel que fa a les feines a temps parcial, no a causa d’una pujada dels seus salaris, sinó perquè la baixada de sous que han experimentat el dels homes arran de la crisi econòmica ha anat acostant els d’uns i altres.

Bassa va destacar la vital importància que per al Govern té el fet de disposar de dades pròpies i objectives, que permetran dur a terme polítiques específiques a Catalunya per tal de tancar aquesta bretxa, que va qualificar de “xacra social” i que va definir com a “factor clau per a assolir la igualtat d’oportunitats entre els sexes”. Bassa va anunciar, en aquest sentit, un rellevant augment pressupostari per a aquest 2017, que arribarà al mig milió d’euros, per tal d’encarar accions i polítiques d’igualtat.

 

Els ens locals, locomotores de la igualtat al territori

La directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, va resumir i destacar les iniciatives portades a terme fins al moment. Entre les de més impacte, les de formació i sensibilització, que han beneficiat en 2016 a més de 1.100 professionals implicats en la negociació col·lectiva d’empreses i institucions, un 46 per cent més que l’exercici anterior, i la forta aposta pel foment dels plans d’igualtat als ens locals de Catalunya, que s’ha iniciat enguany incloent-los al Contracte programa que el Departament ha signat amb més d’un centenar d’ajuntaments i ens supramunicipals.

Personal de prop de 70 d’aquestes institucions ja s’han format en cursos de la Direcció General d’Igualtat. La directora confia en aquesta política com a autèntica locomotora i creadora de sinèrgies al territori.

Juntament amb això, va subratllar la feina institucional i la bona disposició de moltes de les empreses del país, que han permès que el Registre públic català de Plans d’igualtat compti ja amb prop d’una vuitantena de plans inscrits, que contenen mesures que beneficien més de 48.000 treballadors i treballadores.

______
Imatge: D’esquerra a dreta, Manuela Redondo Avilés, directora de l’Observatori del Treball i Model Econòmic de la Generalitat; Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i Mireia Mata i Solcona, directora general d’Igualtat. aeQual_2.0, sota llicència Creative Commons

Una resposta a “Dades pròpies per a polítiques pròpies

  1. […] Calen polítiques efectives de foment de l’ocupació que tinguin com a objectiu tancar també aquesta bretxa, que accentua les desigualtats que llastren les dones en el treball. El primer informe elaborat per la Generalitat de Catalunya sobre bretxa salarial entre homes i dones al nostre país revela que els treballadors catalans cobren un 26 per cent més que les seves companyes per realitzar la mateix…. […]

Deixa un comentari