Una bretxa de 370 bilions

eurobretxa01

Europa perd cada any el 2,8 del seu PIB a causa de les desigualtats entre dones i homes al mercat de treball. Un recent informe d’Eurofound presentat a la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu calcula en 370 bilions d’euros anuals la pèrdua d’ingressos i les despeses socials als Estats membres de la Unió Europea. L’estudi, que porta per títol La bretxa d’ocupació de gènere: reptes i solucions i compendia dades de 2013, reflecteix que malgrat s’ha produït un augment de la taxa d’activitat femenina a Europa durant la darrera crisi financera, encara es manté una significativa bretxa del 10 per cent entre homes i dones.

A nivell individual, el cost de l’exclusió de les dones al mercat de treball al llarg de la seva vida útil –d’acord amb el document– es situa entre l’1,2 i els 2 milions d’euros, depenent del seu nivell d’educació i formació. Aquesta bretxa entre homes i dones se sobreposa a la salarial, que desafavoreix les dones que, tot i haver accedit al mercat de treball, es troben en condicions de precarietat i desequilibri retributiu.

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona pretenen visualitzar aquesta situació de discriminació amb la Jornada Igualtat salarial. Els quids i la qüestió. L’acte, que tindrà lloc a l’Auditori Meier del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), té com a element simbòlic la data del 3 de novembre com aquella al voltant de la qual les dones deixen de percebre el salari que els seus companys homes, fent una feina d’igual valor, cobren fins al 31 de desembre.

______
Imatge: Euros, Imatges Money, Flickr, mod. per aeQual_2.0. sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari