Llei integral de la dignitat ciutadana

Tots el ciutadans i ciutadanes de Catalunya poden ja participar en l’enriquiment de la futura llei integral d’igualtat de tracte i no discriminació. Ho han anunciat avui en roda de premsa el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós i March, i la directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona. Segons aquesta última, que n’ha detallat el procediment, totes les aportacions rebudes seran avaluades i formaran part de la memòria del text; «les que puguin tenir encaix i viabilitat jurídica s’incorporaran al tràmit parlamentari», ha assegurat.

El projecte de llei, aprovat al darrer Consell de Govern de la passada legislatura, no va tenir oportunitat de ser sotmès a debat al Parlament. Ara es reprèn, ha dit Amorós, amb la vocació de constituir una llei de país que no va adreçada a protegir drets de minories, sinó que afecta, sense excepció, tota la ciutadania, individualment i en el seu conjunt. «Hem de ser conscients que totes les persones experimentem distintes formes de diversitat, és a dir, que som minoria moltes vegades al llarg de la nostra vida», ha subratllat. «És una qüestió de dignitat personal, i com a societat, que es preservin i garanteixin aquests drets».

 

Ciutadania de ple dret

La llei té com a missió fer real i efectius drets com ara la llibertat de culte, a les pròpies conviccions i a no patir discriminació o persecució per raons de capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual, o per qualsevol altra condició social o personal. Com a norma integral, regirà i establirà accions positives d’igualtat en tots els àmbits de la vida i la convivència. Abastarà, així, l’ocupació, els drets laborals, la participació cívica, l’educació, la sanitat i els serveis socials, l’habitatge, la cultura i els mitjans de comunicació. A més a més, seran objecte d’especial atenció la infància, l’adolescència i la joventut, així com les persones amb discapacitat i les persones grans.

Un òrgan independent vetllarà pel compliment de la norma i treballarà en coordinació amb el Síndic de Greuges, la Fiscalia i institucions i organismes públics. Tindrà capacitat de dictar resolucions que exhauriran la via administrativa, però exercirà també un important paper de mediador. El procés de participació ciutadana, endegat avui, finalitzarà el proper 28 d’octubre.

______
Imatge: aeQual_2.0. sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari