Paritat en desequilibri

PlaçaIgualtat02_aeQual

L’Administració local catalana manté una paritat absoluta de dones i homes en les seves plantilles de personal. Si en 2015 les dones constituïen el 49,14 per cent de persones treballadores als ens locals de Catalunya, enguany aquesta proporció s’eleva al 50,12 per cent. No obstant això, tot i les dades globals, cal remarcar que, per sectors, i a totes les categories, es mantenen el desequilibris. A la cúpula de les organitzacions, el nombre d’homes dobla pràcticament el de dones entre els càrrecs directius (64,78% enfront d’un 35,22%), malgrat un lleu tancament, del 2,5 per cent, de la bretxa de representació en aquest grup professional respecte de l’any proppassat.

Més a prop es troben els percentatges entre el personal eventual de lliure designació, on la proporció d’homes frega el 60 per cent, mentre que la de dones tot just supera el 40, amb un augment de la bretxa representativa de gairebé el 7 per cent en comparació amb 2015. Pel que fa al personal funcionari i laboral, les dones tenen clarament una posició més desafavorida. Són un 10 per cent menys de funcionaris de carrera i un 5 per cent menys de laborals indefinits;  superen, en canvi, àmpliament els homes en interinitat (més del doble) i temporalitat (un 21 per cent més); unes xifres que, al capdavall, acaben per equilibrar els totals.

 

Formació específica en igualtat per a ens locals

Les dades anteriors palesen la necessitat de continuar esmerçant esforços per eradicar la bretxa de representació de dones i homes a les organitzacions; una desigualtat que, òbviament, l’és també salarial. En poques setmanes s’inicia un cicle de sis sessions per formar en igualtat a càrrecs directius i personal de l’Administració local catalana al llarg de la tardor de 2016, organitzat per la Direcció General d’Igualtat en coordinació amb els serveis territorials del Departament i diversos ens locals.

Aquesta formació, que es realitzarà a totes les demarcacions territorials, té com a primera seu la localitat de Tremp i forma part del Contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que aplega ja 109 ens locals de Catalunya. Amb aquesta iniciativa, el Departament compleix i dóna suport al compliment de la Llei d’igualtat de Catalunya, que atorga a l’Administració local un paper cabdal en la construcció d’un país on sigui real i efectiva la igualtat de dones i de homes. La formació té com a objectiu donar a conèixer la normativa vigent en matèria d’igualtat, els principals trets de les desigualtats de gènere al mercat de treball i presentar els plans d’igualtat com a instrument clau en favor de la igualtat d’oportunitats.

Més informació e inscripcions, al Portal de Treball Gencat

______
Imatge: Pixabay, mod. per aeQual_2.0. sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari