Site icon aeQual 2.0

NEETscape

fashion-person-hands-woman

Sense feina, estudis o formació. Són les característiques d’un massa gran percentatge de persones entre 15 i 24 anys que la Unió Europea ha lexicalitzat en les sigles NEET. Per parlar de polítiques que ajudin el jovent a fugir d’aquesta realitat, convé no traduir-les de l’anglès per evitar els prejudicis pejoratius de l’equivalent en català, ni-ni.

El darrer estudi d’Eurofound, que mira d’aportar dades útils per millorar les receptes comunitàries que encaren aquesta realitat, confirma bona part de les ja conegudes. Entre d’altres que malgrat Espanya es troba, en nivells d’ocupació, prop de la mitjana del continent, la situació del mercat de treball juvenil presenta trets negatius diferencials. Els joves són tan sols un 17 per cent de la població activa; només un/a de cada tres té feina i un/a de cada tres és NEET. D’aquests, prop del 40 per cent està en situació d’atur de llarga durada.

Altres dades de l’estudi, però, resulten especialment rellevants i reveladores, sobretot quan l’anàlisi incorpora la perspectiva de gènere. En 2013, les dones constituïen el 47,1 per cent del conjunt de NEETs a Espanya, el percentatge més baix de dones registrat en tots els Estats membres. Però, no obstant això, hi alguns aspectes que enfosqueixen aquest aparent lideratge.

 

Sexe de risc

A Espanya, un 45,5 per cent d’homes NEET són aturats de llarga durada, superant àmpliament les dones, que en són un terç (33,4%). Inversament, en l’atur de curta durada podria parlar-se d’un empat tècnic, tot i que la manca d’ocupació entre les dones NEET és lleugerament superior (30,6% enfront un 28,1%).

Els resultats dels anàlisis estadístics avançats confirmen, però, que a Espanya ser dona és un factor de risc d’esdevenir ni-ni. Els homes casats són els que presenten menys risc de pertinença al grup NEET en comparació amb els homes i dones solters, el grup més feble. Tenir fills o malalties cròniques augmenta encara el risc a l’Estat espanyol, així com tenir nacionalitat estrangera, tant si és d’un Estat UE28 com de tercers països.

 

L’ocupació juvenil no es recupera

El risc de exclusió social entre els NEETs a Espanya és molt similar al observat al conjunt de la Unió Europea. La proporció més alta de persones en risc d’exclusió social correspon a persones aturades i amb responsabilitats familiars. En 2013, només el 13,4% de NEETs rebien a Espanya algun tipus de subsidi o de suport financer. Tot i així, l’estudi mostra que la situació econòmica dels diferents grups de NEETs és força heterogènia.

Segons Eurostat, en 2013 al voltant del 23,5% dels joves europeus entre 15 i 24 anys estava a l’atur, el nivell més alt mai registrat en la història de la UE. La taxa d’atur juvenil va disminuir notablement els dos anys posteriors, rebaixant la xifra fins el 20,3% en 2015 i el 19,4% en febrer d’enguany, que igualava els nivells d’abril de 2009. En 2014, per primera vegada des de 2007, l’ocupació dels joves va augmentar un 0,3%, situant-se en el 32,4%. Tot i els signes de recuperació econòmica general a Europa, la desocupació juvenil continua essent alta a molts Estats membres mediterranis: a Xipre i Portugal, per exemple, és superior al 30%; a Croàcia, Grècia, Itàlia i Espanya se situa per sobre del 40%.

______
Imatge: Pexels.com

Exit mobile version