La tardor del patriarcat

Sin título-ferrugem

La Llei d’igualtat efectiva de dones i homes de Catalunya va néixer, fa just un any, per garantir drets humans bàsics i inalienables. Les seves tres primers línies ja parlen de la igualtat de sexes com a «un valor cabdal per a la democràcia i una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista». Durant la tardor d’enguany la Direcció General d’Igualtat (DGI) farà un esforç per complir i donar suport al compliment d’aquesta llei, que atorga a l’Administració local un paper determinant en la construcció d’un país on sigui real i efectiva la igualtat de dones i de homes.

La DGI ha posat en marxa un cicle de sis sessions per formar en igualtat a càrrecs directius i personal de l’Administració local catalana. El cicle abastarà tot el territori i tindrà com a seus Tremp, Barcelona, Girona, Manresa, Tarragona i Lleida. El primer dia d’obertura d’inscripcions, divendres passat, personal de prop de la meitat dels 109 ajuntaments, consells comarcals i ens supramunicipals signants del Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i famílies ja s’havia compromès a participar-hi.

 

A la carta municipal i local

Es tracta d’una formació sobre Plans i mesures d’igualtat en el treball destinada específicament a càrrecs directius i personal dels ens locals catalans. La iniciativa forma part del Contracte programa amb què, des de 2008, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dota de serveis socials a ajuntaments, consells comarcals i ens supramunicipals de tot el territori. El Contracte programa engloba avui 109 ens locals de Catalunya i, des d’enguany i fins a 2019, incorpora com a novetat el suport a aquestes entitats mitjançant programes de sensibilització i capacitació específica per a tot el seu personal per tal de facilitar-los l’elaboració i implantació de plans d’igualtat a les seves organitzacions.

La DGI ha ampliat la seva oferta formativa amb aquest cicle per ajudar els ens locals catalans. Amb aquesta iniciativa, el Departament compleix i dóna suport al compliment de la Llei d’igualtat de Catalunya, que atorga a l’Administració local un paper determinant en la construcció d’un país on sigui real i efectiva la igualtat de dones i de homes. La formació té com a objectiu donar a conèixer la normativa vigent en matèria d’igualtat, els principals trets de les desigualtats de gènere al mercat de treball i presentar els plans d’igualtat com a instrument clau en favor de la igualtat d’oportunitats.

 

Predicar amb l’exemple

El cicle s’iniciarà a Tremp el dia 30 del proper mes de setembre i conclourà a Lleida el 18 de novembre; la resta de sessions tindran lloc a Barcelona, Girona, Manresa i Tarragona en diverses dates intermèdies. La docència anirà a càrrec de la Dra. Raquel Serrano, professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, i es completarà amb l’exposició de l’experiència d’un ens local de cada territori respecte de l’elaboració i implantació del seu Pla d’igualtat.

El primer dia d’obertura d’inscripcions, un bon nombre de persones treballadores dels ens locals signants del Contracte programa ja havien mostrat interès a participar-hi.

 

Una sensibilitat creixent

L’èxit de convocatòria i participació ha consolidat el projecte formatiu de la DGI i confirma el creixent interès professional i empresarial per la implantació de les polítiques d’igualtat i qualitat en el treball. Durant els mesos de juny i juliol passat, el personal de l’Administració local ja va participar en la primera edició d’un curs virtual de formació bàsica en igualtat d’oportunitats entre dones i homes, dissenyat específicament per a les seves particularitats.

La resta del programa formatiu per al darrer quadrimestre d’enguany, obert a professionals i empreses de tot Catalunya, està també més enfocat al territori i reforça les competències relacionades amb l’elaboració de plans i mesures d’igualtat, la gestió d’equips i persones i els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina. Fins al moment, aquests cursos ja compten amb més de 200 persones inscrites.

Més informació e inscripcions, al Portal de Treball Gencat

______
Imatge: Ferrugem, Flickr, mod. per aeQual_2.0. sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari