Eix d’asimetria

eixdassimetria05

L’Ajuntament de Granollers ha fet l’encomiable esforç de dedicar una part dels seus recursos a fer públic i notori l’invisible eix d’asimetria que separa la vida i les oportunitats de les dones i els homes del municipi. Segons l’estudi sociològic que radiografia aquesta realitat, primer de les seves característiques que realitza el consistori amb perspectiva de gènere, la situació laboral de les dones encara és lluny de la dels homes, els quals, al seu torn, també ho són d’assumir la coresponsabilitat en les tasques domèstiques.

Pel que fa al primer aspecte, les dades són concloents. La taxa d’activitat laboral de les dones és gairebé un 10 per cent inferior a la dels homes (un 53,9% enfront al 63,1%), dades que dibuixen una palmària desigualtat, agreujada pels nivells d’atur, en què les dones superen als homes en prop d’un 3,5 per cent (18,4% -16,3%). Els homes, en canvi, tripliquen la seva presència als càrrecs de màxima responsabilitat professional, tot i que les dones estan, en més proporció, millor formades acadèmicament.

 

Segregació horitzontal

Prop de la meitat de les dones entre 35 i 49 anys tenen estudis universitaris, un 5 per cent més que els homes en aquesta franja d’edat, cosa que no té correlació en el mercat de treball. Per professions i ocupacions, el 16,4 % de dones que treballen en una oficina es dediquen  a l’atenció al públic, enfront del 6 % d’homes encarregats d’aquesta funció.

L’estudi constata, doncs, l’existència d’una evident segregació horitzontal laboral, amb sectors feminitzats i masculinitzats i on es reprodueixen els rols de gènere: les dones ocupen majoritàriament les feines relacionades amb la cura i l’atenció a persones, que són, alhora, les més devaluades des del punt de vista professional i econòmic.

Les granollerines enquestades per a l’estudi s’identifiquen com les responsables de les tasques domèstiques diàries i reconeixen tenir més dificultats de conciliació. De fet, la maternitat i la paternitat presenten uns desproporcionats nivells d’afectació laboral. Un 29 per cent de dones confessen haver-se vist bastant o molt afectades professionalment en ser mares, en tant que només un 5 per cent homes assegura una repercussió semblant en la seva activitat.

 

Temps d’oci amb biaix de gènere

En tot cas, és el fet de ser dona el que incorpora, per via dels rols de gènere, un handicap a la vida professional i personal. Si bé hi ha un cert equilibri entre els granollerins i granollerines que es declaren bastant satisfets del temps d’oci de què disposen, no es registra el mateix entre els motius que addueixen per a la insatisfacció.

Quatre de cada cinc homes i només una de cada dues dones afirmen que és la feina allò que els resta temps d’oci, i en canvi són prop de la meitat de dones les que culpen de la falta de temps les tasques domèstiques, motiu que només és argüit per un 22 per cent d’homes. El mateix es produeix amb la cura de persones dependents grans i petites, que limita el temps personal de una de cada tres sones i un de cada cinc homes. Òbviament, tal circumstància degrada la possibilitat de realitzar activitats esportives per a les dones: només un 40 per cent hi dedica 4 o més hores setmanals, temps que sí es poden permetre més de la meitat dels homes.

Si els menuts de Granollers continuessin sent de curs legal, encara en serien més, de menuts, per a les granollerines.

______
Imatge: Font: Michelle Aleman, mod. per aeQual_2.0. sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari