L’hora local

LaPera_Casa de la Vila-GoogleMaps

La Llei catalana d’igualtat, aprovada per unanimitat del Parlament fa pràcticament un any, situa als ajuntaments i ens locals de Catalunya en una posició axial en la construcció d’una societat en què sigui real i efectiva la igualtat de dones i homes. Un bon nombre ja han començat a inscriure els seus plans d’igualtat al registre públic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’altres, s’apresten a elaborar-los en compliment de la llei, que obliga a totes les administracions locals amb 6 o més persones treballadores a aprovar un pla d’igualtat entre dones i homes.

El repte que enfronta el món local no és substancialment diferent del de la resta del país. Les xifres de la desigualtat de gènere podrien predicar-se també d’altres institucions i empreses. Més de 90.000 persones treballen en l’Administració municipal catalana, en una proporció en empat tècnic entre dones i homes. Però la paritat s’acaba aquí. De cada tres càrrecs d’alta direcció, només un és ocupat per una dona, ratio que baixa a un de cada cinc quan es tracta de llocs de responsabilitat eventual o del funcionariat de carrera. Són, en canvi, un 28 per cent més en la interinitat i un 20 per cent en la temporalitat laboral.

El Contracte programa amb què, des de 2008, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dota de serveis socials a ajuntaments, consells comarcals i ens supramunicipals de tot el territori, engloba avui 109 consistoris. Com a novetat, i per al període 2016-2019, incorpora programes de sensibilització i capacitació específica en igualtat a tot el personal dels ens locals per facilitar-los l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat de la pròpia organització.

L’abast d’aquest servei es conté en l’anomenada Fitxa 37 del Contracte programa, que gestiona la Direcció General d’Igualtat. Durant el que resta de l’any en curs, s’efectuarà una massiva recollida de dades de la situació de les polítiques de gènere als ens locals, que servirà per radiografiar aquestes administracions i establir els objectius dels futurs plans d’igualtat municipals.

______
Imatge: Ajuntament de La Pera (Girona). ©Google Maps, mod. per aeQual_2.0. sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari