Crèdit oficial a l’experiència

L’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) acaba d’acreditar, per primer cop, competències professionals en promoció de la igualtat a 25 dones que n’han demostrat experiència laboral o coneixements adquirits per vies no formals de formació. Onze d’elles han demostrat habilitats suficients per demanar el certificat de professionalitat en Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El reconeixement d’aquestes competències permet a les persones participants del programa ACREDITA’T completar la formació reglada per obtenir, d’altra banda, el títol de Tècnic/a superior de promoció en igualtat de gènere, que des de 2014 imparteix de forma pionera l’Institut Can Vilumara de l’Hospitalet de Llobregat.

L’Àrea de Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut Català de les Dones van treballar conjuntament amb l’ICQP per elaborar el perfil professional i els instruments tècnics d’avaluació d’aquestes competències. El reconeixement n’acredita habilitats referides a la detecció de situacions de desigualtat i la capacitat de fer-les visibles davant del conjunt de la societat, la feina realitzada en prevenció i eradicació en col·laboració amb equips d’intervenció, les institucions i els agents socials, així com en favor de la potenciació de la participació ciutadana de les dones i l’articulació de processos comunitaris enfocats cap al seu apoderament.

Aquestes 25 dones que han vist reconegudes la seva dedicació i experiència, mereixen també protagonitzar per propis mèrits aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

______
Imatge: Theme of the Week – Pieces of MeAshtyn Renee, Flickr, sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari