Equal Pay (every) Day!

stairsaequal00

Probablement celebració o commemoració no són els termes més adequats per definir el Dia de la Igualtat Salarial, que, de fet, l’és de denúncia. Potser caldria dedicar un petit missatge diari, un breu moment de reflexió a la inajornable necessitat d’eradicar aquesta xacra que vulnera des de fa segles els drets fonamentals de més de la meitat de la població.

En els darrers dies es succeeixen els missatges reivindicatius perquè dones i homes gaudeixin d’un igual salari per una mateixa feina. I tot i no sovintejar, caldria sí celebrar –o, si més no, donar la benvinguda a–  iniciatives com la del Regne Unit, on el tancament de la bretxa salarial de gènere sembla haver entrat amb certa força en l’agenda política. Segons informa Reuters, les companyies britàniques de més de 250 persones treballadores estaran obligades a publicar els detalls del salari d’homes i dones.

La mesura afectarà a prop de 8.000 dels majors ocupadors d’aquell país, que hauran de publicar el nombre d’homes i dones en cada categoria salarial, de manera que pugui comparar-se els sous en els diferents sectors econòmics i productius. Els complements també s’inclouran en les estadístiques per tal d’assegurar que les empreses no discriminin «per la porta del darrere», en paraules d’una portaveu governamental. Es preveu que la primera taula de salaris sigui publicada en 2018.

La Comissió Europea va modificar en 2015 el criteri i la data del European Equal Pay Day,

_______
Imatge: Pixabay, mod. per aeQual_2.0, DP

Deixa un comentari