Dones líders en gestió de talent

directivesrrhh00

El 33% de les professionals de RRHH a Espanya tenen càrrecs de responsabilitat. En concret, el 23% ocupen llocs directius i el 10% són CEO de la seva pròpia empresa. Les dades corresponen al primer “Informe Dones Professionals de RRHH” elaborat per Women at RRHH, l’Observatori de la Dona Professional posat en marxa per Womenalia i Adecco & DKV fa any i mig, i evidencien, segons Adecco, l’enorme lideratge de les dones en un sector que es troba a l’epicentre de la transformació empresarial i econòmica.

Es tracta d’una tendència que comença a predominar en tots els sectors econòmics, i que es coneix ja amb el nom de ‘Womenomics’, la nova economia liderada per les dones. Les xifres que publiquen Adecco & DKV palesen que són aquestes directives las que estan marcant el ritme de modernització de les empreses, tant en la gestió del canvi que requereix la digitalització, com en l’adaptació a un nou entorn de valors en el qual les empreses es diferenciïn cada vegada més per allò que transmeten i, en la seva mesura, tornin a la societat.

 

El pes digital

L’informe destaca, així, l’enorme pes que estan adquirint la digitalització i la gestió del canvi en l’àrea de RRHH. Per al 100% de les enquestades, la digitalització serà clau per a la transformació de les seves companyies en els propers anys. De fet, gairebé un 60% de les empreses compta amb plans per a la gestió del canvi, en el 23% dels casos sota el lideratge del departament de RRHH. A més a més, el 70% de les companyies tenen entre dos i tres processos interns digitalitzats, principalment e-recruitment i formació en línia.

En un entorn en què la diferenciació entre productes ja és mínima, la gestió i desenvolupament del talent és estratègic per a la generació d’avantatges competitius en les empreses, raó per la qual la figura del/la director/a de RRHH s’ha incorporat al comitè de direcció en un 85% de les companyies.

Un altre aspecte destacable és la implementació de programes de desenvolupament professional que promoguin el lideratge femení. El 41,03% de les companyies disposen d’aquest tipus de programes, que es consideren “claus” dins de les polítiques d’igualtat, i que afecten principalment a plans interns d’igualtat, a l’adscripció al projecte Promociona i al desenvolupament d’esdeveniments i iniciatives específiques de caràcter intern.

Finalment, l’informe posa en relleu que, entre les polítiques de flexibilitat i integració de la vida personal i professional, destaca la possibilitat d’horari flexible i de teletreball. La incorporació de l’horari flexible s’imposa amb força, ja que ha estat adoptat pel 92,31% de les empreses enquestades, seguit pel teletreball, present ja en el 58,97% dels casos.