Les europees treballaran ‘de franc’ la resta de 2015

equal-pay-day_CE2015

La Comissió Europea ha triat el dia d’avui per fer visible la seva campanya anual contra la bretxa salarial de gènere. El Dia Europeu de la Igualtat salarial marca en un vermell simbòlic aquest 2 de novembre com la jornada en què les europees deixaran de rebre cap retribució per la feina que realitzin fins al 31 de desembre. A diferència dels seus companys homes, que cobrarien pel seu treball tots els dies de l’any.

La Comissió ha fet públic a través del seu vicepresident Frans Timmermas, i de les seves comissàries Věra JourováMarianne Thyssen un comunicat en relació amb el compromís d’aquesta institució amb la igualtat salarial. A més a més, mitjançant l’animació “Igualtat salarial? És hora de tancar la bretxa” la CE ofereix indicadors i dades que visibilitzen la situació i els motius del desequilibri en les retribucions de les dones europees, així com les dades globals de desigualtat i a cada Estat membre.