La igualtat, constant vital

TSC-Plad'Igualtat

El Departament d’Empresa i Ocupació té registrats i certificats els plans d’Igualtat d’Oportunitats de dones i homes de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) i Ambulàncies Condal, SLU, empresa que des de 2008 forma part del grup TSC. Tots dos plans, primers del seu sector a sumar-se al registre català, tenen com a leit motiv fonamental el compromís d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques de la empresa.

En aquest sentit, preveuen establir mesures de discriminació positiva de les dones en els processos de selecció de comandaments i efectuar una acurada revisió de les Descripcions de Llocs de Treball i del sistema retributiu per tal de detectar i corregir desigualtats no atribuïbles a factors objectius. La conciliació de la vida personal i professional de les persones treballadores és també capítol d’atenció especial del Plans.

 

Relacions exteriors

La creació de la figura de l’agent d’igualtat figura, així mateix, entre les accions ressenyables, així com la voluntat d’oferir una imatge externa neutra del grup, qui, al seu torn, exigirà a les seves empreses col·laboradores i proveïdores la presentació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats que preveu per la legislació vigent. En l’àmbit de la cooperació internacional, el grup vetllarà perquè les entitats amb qui treballa «incorporin el principi d’igualtat d’oportunitats o desenvolupin projectes que contribueixin a la participació social de les dones, el seu empoderament i la cobertura de les seves necessitats».

TSC va ser creada per la Creu Rpja l’any 2000 i en 2008 va incorporar Ambulancias Condal, arrelada al Baix Llobregat. Després de diferents canvis d’accionariat, és avui el cor del grup de Mobilitat Sanitària a Espanya i el motor del desenvolupament de l’activitat en altres països.

Podeu consultar aquests Plans d’igualtat al Registre oficial de l’Àrea de Qualitat en el Treball.

_____
Imatge: TSC