Catalunya, hora de Greenwich

AppleMark

El Govern ha constituït el Consell Assessor per a la Reforma Horària a Catalunya, que donarà suport a l’Executiu en aconseguir a Catalunya una distribució del temps més adaptada a la nova societat del coneixement, i uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial, i millorar el benestar de la societat.

Una de les seves principals missions serà analitzar les polítiques estratègiques del Govern en matèria d’horaris i fer-hi propostes en l’àmbit laboral, l’Administració, l’educació, el comerç, el consum, la cultura i l’oci. També promourà la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desplegament de la reforma horària.

El butlletí æQual dedica un número monogràfic als efectes de la reforma horària en la igualtat i coresponsabilitat de dones i homes en l’àmbit laboral i personal, i en la productivitat de les empreses.


 

Salut pública, educació, vida quotidiana

Presidit per Fabian Mohedano i compost per membres del Grup Motor de la Iniciativa per a la Reforma Horària al nostre país, el Consell Assessor per a la Reforma Horària resta adscrit al Departament de Presidència. La seva missió assessora s’estendrà a l’impacte sobre la salut pública, l’educació i la vida quotidiana de les mesures d’organització horària, i mirarà de promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en aquestes àrees.

El Consell Assessor desenvoluparà la seva labor mitjançant cinc taules temàtiques —treball, educació, Administració pública, comerç i consum , i cultura i oci—, integrades per agents socials i econòmics, agents institucionals i especialistes independents, que podran emetre recomanacions amb caràcter vinculant per al Consell.

Monogràfic æQual sobre la Reforma Horària

El butlletí æQual que edita l’Area de Qualitat en el Treball (AQT) dedica un número monogràfic a la Reforma Horària a Catalunya i la seva incidència en les relacions laborals, l’eficiència de les organitzacions i la igualtat i la coresponsabilitat de dones i homes en el treball i la llar.

Sota el títol Greenwich O’Clock, ofereix, entre altres informacions, una comparativa internacional d’horaris laborals, una entrevista amb Agnès Russiñol, presidenta de la comissió parlamentària que ha impulsat una llei òmnibus dels horaris per a la propera legislatura, un article del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Jordi Miró, i un exemple català d’empresa guardonada per la seva innovadora organització horària, IsardSAT.

La proposta britànica d’adoptar una jornada laboral de 21 hores setmanals, la participació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya en el projecte de reforma horària i un reportatge històric sobre la cursa per la precisió dels rellotges i la creació d’una societat industrial i comercial completen aquest número 15 d’æQual.

El butlletí, que compta ja amb més de 2.500 persones subscrites, ha esdevingut enguany, després de la creació d’aquest blog, publicació semestral. Amb una reorganització de continguts lligada a la seva nova periodicitat, manté el seu caràcter de mitjà especialitzat de servei públic, obert a la ciutadania en general i continua sent una de les més decidides apostes de l’AQT per obrir espais de participació a empreses, agents socials, professionals i altres entitats, organitzacions i persones interessades a intercanviar coneixements i compartir experiències en aquests àmbits.