Qüestió de protocol

aillament00

Els agents socials van aprovar ahir, en el ple del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL), un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, un instrument que servirà de guia perquè les organitzacions elaborin i sistematitzin les seves pròpies actuacions en aquesta matèria, que afecta a l’exercici de drets fonamentals de les persones. El document posa èmfasi en les actuacions proactives i en el compromís de l’empresa a l’hora «d’actuar amb contundència i diligència en la resolució» d’aquestes situacions.

La prevenció és l’eix fonamental d’un text transversal i integrador, concebut com a una eina molt pràctica, amb una sistemàtica entenedora, completa i rigorosa que en permetrà l’adaptació a tot tipus d’organitzacions, independentment del sector, naturalesa o dimensió. La intenció final, en tot cas, és «evitar haver de reaccionar quan el cas ja s’ha produït».

Coordinació i eficàcia en les actuacions

Elaborat per un grup de persones expertes creat al si de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del CRL, el protocol possibilita que totes les intervencions que s’han de dur a terme davant l’assetjament sexual o per raó de sexe es realitzin de manera coordinada i eficaç.

En aquest sentit, el concurs dels agents socials és fonamental i decisiu, sobretot en un país el gruix del teixit empresarial del qual el constitueixen majoritàriament petites i mitjanes empreses, que en general troben especials dificultats per perseguir i eliminar conductes d’assetjament. Per aconseguir-ho, declara el protocol, cal tenir en compte totes les opcions legals i socials i habilitar tots els mecanismes de col·laboració que siguin possibles.

En primer lloc, el document defineix el concepte d’assetjament sexual i per raó de sexe i presenta els drets, les obligacions i les responsabilitats de totes les persones que hi participen. A continuació, es centra en la naturalesa i contingut de les dues tipologies d’actuacions possibles: proactives o preventives, i reactives, orientades a actuar un cop s’ha produït un cas d’assetjament, optant clarament per l’efectivitat les primeres. Finalment, estableix un procés de seguiment i avaluació que en permetrà la millora contínua i l’adaptació al canvis que siguin necessaris.

El Consell de Relacions Laborals prepara ja una edició del Protocol, que serà publicat a partir del proper mes de setembre.