Corrent d’igualtat

cables00

El Departament d’Empresa i Ocupació acaba de registrar i certificar el Pla de Conciliació i Igualtat d’Oportunitats de dones i homes de Guerin (PCIG), empresa barcelonina amb 125 anys d’història i referent en la distribució tècnica de material elèctric a l’Estat espanyol. El PCIG pretén ésser, afirma el document, «una eina efectiva de treball» mitjançant la qual es creen les figures de l’agent i de la comissió d’igualtat com a garants de la no discriminació per raons de gènere i amb presència activa en tots els processos de l’organització.

Les principals mesures del pla van adreçades a fomentar la incorporació de les dones en l’organització i a sensibilitzar els agents externs. D’altra banda, per tal de millorar el funcionament i eficàcia de l’organització, es refermen les promocions professionals desenvolupades, protagonitzades els darrers anys per una important quantitat de dones, i s’estableix, en la definició de perfils professionals i llocs de treball, la no distinció del sexe per a l’ocupació d’un lloc de treball.

 

Lideratge en femení plural

L’empresa ha establert procediments interns per prevenir l’assetjament sexual, psicològic i per raó de sexe, basat en la redacció d’un protocol ad hoc i en la creació d’un Compliance Officer, responsable del departament legal. La flexibilitat horària i un ampli ventall de mesures de conciliació de la vida personal i laboral completen el paquet de 58 mesures que integren el Pla d’igualtat.

Amb seu a Barcelona i amb més de 40 punts de venda arreu de l’Estat espanyol, Guerin acredita una plantilla amb un 85 per cent de contractació indefinida i una trajectòria de preocupació per la qualitat i per la igualtat, tant entre dones i homes com pel que fa a la diversitat cultural inherent a una empresa que forma part d’una multinacional present a 41 països.

Guerin confia en que la posada en pràctica del pla contribuirà decididament a l’enriquiment de l’organització, la millora de l’ambient de treball i de les relacions laborals, de la qualitat i de les habilitats del personal, i alhora de la gestió, que es beneficiarà de l’estil de lideratge que poden aportar les dones. Juntament a aquests aspectes, es veuran incrementades la salut laboral la satisfacció personal i la qualitat de vida de les treballadores i treballadors, i tot plegat redundarà en la imatge, la reputació i el prestigi de l’empresa.

Podeu consultar el Pla d’gualtat de Guerin al Registre oficial de l’Àrea de Qualitat en el Treball.