Site icon aeQual 2.0

Investigadores amb noms i cognoms

investigadores00

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha registrat el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones al Departament d’Empresa i Ocupació i ja forma part del Catàleg de l’Àrea de Qualitat en el Treball. El pla conté un ampli repertori de mesures, entre les quals destaquen la potenciació de l’estabilitat laboral mitjançant la creació de plans de carrera per posició i l’adopció d’una política de visibilització de la presència femenina en la ciència, a partir del reconeixement, amb el nom complet, de l’autoria dels articles publicats a revistes científiques i a altres publicacions.

Creat com a fundació privada l’any 1995, l’IDIBGI integra grups de recerca de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HJT) i de la Universitat de Girona, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), l’Institut Català d’ Oncologia (ICO) i l’Institut d’ Atenció Primària (IAP)/Institut Català de la Salut a Girona. Des de 2008 té caràcter públic i actualment forma part, com a centre adscrit, del programa CERCA.

 

Mediació per sol·licitud de la persona assetjada

El centre es compromet, per mitjà d’aquest pla, a formar el personal en metodologia investigadora amb perspectiva de gènere i a realitzar un seguiment de les candidatures presentades de persones més grans de 45 anys i, si ha estat el cas, dels motius de desestimació, així com a ampliar la descripció de llocs de treball i a crear models estandarditzats que facilitin l’objectivització del procediment selectiu.

Pel que fa al protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, el pla preveu modificar el procediment de resolució informal basat en la mediació, aplicant aquesta tècnica únicament quan la persona denunciant ho sol·liciti. Al mateix temps, es proposa detallar mecanismes de codificació d’expedients i definir un règim sancionador per a aquests casos, habilitant sistemes de protecció de la persona denunciant durant i després del procés d’investigació.

La política d’usos del temps ocupa, finalment, una part rellevant del pla de l’IDIBGI, que imposa la detecció de necessitats i la definició de mesures conciliadores disponibles i requisits exigits, mentre actua sobre el temps efectiu de treball, oferint a la plantilla eines per incrementar-ne l’eficiència.

Podeu consultar el Pla d’gualtat d’AIS al Registre públic de l’Àrea de Qualitat en el Treball.

______I
Imatge: IDIBGI (web)

Exit mobile version