La llei de la gravetat de gènere

Barefoot00

Newton no va tenir en compte la variable de gènere quan va formular el principi universal de l’atracció dels cossos. En la realitat social, el fet de ser dona sembla que augmenta la massa fins al punt d’experimentar amb més intensitat la força gravitatòria del planeta. Per expressar aquesta malaurada desigualtat, el català ha encunyat l’expressió terra enganxós, que, malgrat la seva aparent antonímia amb la molt més estesa ‘sostre de vidre’, n’és, de fet, el complementari perfecte.

El blog del Termcat ha triat terra enganxós com a terme de la setmana. Val la pena parar-hi una mica d’atenció i reflexió.