Compromís amb la qualitat en el treball

conveni_emo-gptw_networking02

Un nodrit grup de empreses ha dialogat avui sobre el seu compromís amb la igualtat i la qualitat en el treball. Convocada pel Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Great Place To Work Espanya (GPTW), la trobada ha estat precedida per la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues institucions per impulsar la qualitat en el treball a Catalunya, i per una intervenció d’Esther Sánchez, professora de Dret a ESADE i experta en igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.

L’acord propiciarà el networking entre les empreses per compartir experiències, bones pràctiques i casos d’estudi relacionats amb la gestió eficient de les persones.

 

Un rànquing català

Segons el document, Empresa i Ocupació col·laborarà amb GPTW en activitats de sensibilització perquè les empreses catalanes puguin esdevenir excel·lents llocs per treballar, així com en la difusió d’informacions relacionades amb la conciliació de la vida laboral i personal i la qualitat en el treball. La consultora GPTW, al seu torn, posarà a disposició de les empreses catalanes serveis de diagnòstic, consultoria i coaching amb la finalitat de promoure la transformació de la cultura organitzativa i millorar la seva competitivitat, i estudiarà la possibilitat d’elaborar un rànquing de les millors empreses per treballar a Catalunya.


En representació de les entitats signants, han rubricat l’acord el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat, Jordi Miró, i el director general de GPTW a Espanya, Nicolás Ramilo.

La gestió de persones, als consells d’administració

La Dra. Sánchez, la intervenció de la qual ha servit d’introducció i de marc argumental al diàleg, va afirmar que la gestió de les persones hauria d’estar representada al màxim nivell organitzatiu i de presa de decisions. Segons la professora, la crisi econòmica ha deixat al descobert les febleses del compromís social envers la igualtat d’oportunitats de dones i homes, i ha advocat per reprendre’l des d’una altra perspectiva, convertint-lo en element cabdal de la cultura i la praxis empresarial i en veritable motor de la competitivitat i l’excel·lència de les organitzacions.

Per a l’experta, els desafiaments que la nostra societat haurà d’enfrontar durant els pròxims anys exigiran de les organitzacions unes altes dosis de creativitat i d’empenta per abordar, amb atenció i rigor, la distribució del temps de treball. La igualtat d’oportunitats, ha dit, no és tan sols una qüestió que es pugui resoldre exclusivament amb mesures legislatives o de conciliació de la vida laboral i personal, sinó que afecta a la pròpia vida de les persones, entesa també des d’una òptica filosòfica.

La igualtat entre dones i homes, ha subratllat Sánchez, no podrà ser sense la corresponsabilitat, sobretot pel que fa a la cura de menors i de les persones dependents, que es desenvolupa fonamentalment a l’esfera privada. És en aquest àmbit on la societat ha de produir, ha conclòs, el necessari canvi de mentalitat.