Nous recursos per a la igualtat d’oportunitats

??????????

El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, i la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, han signat avui un nou conveni de col·laboració entre els departaments d’Empresa i Ocupació, a través de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, i de Benestar Social i Família, a través de l’Institut Català de les Dones, per desenvolupar polítiques d’igualtat en matèria d’ocupació i relacions laborals.

El Conveni, el segon de la legislatura, preveu consolidar l’activitat amb les empreses a través de tallers i cursos específics relacionats amb la promoció de la igualtat, l’organització del temps de treball i la qualitat en el treball. Es pretén avançar en l’impuls de l’acreditació de competències professionals per a les persones que treballen en la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; promoure la concertació social en matèria d’igualtat; col·laborar amb la Inspecció de Treball en la definició d’objectius per tal de detectar i corregir les situacions de discriminació formar a dones empresàries i emprenedores; i fer sensibilització a través de diferents jornades i actes públics.

 

Programació estratègica

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 aprovat pel Govern, amb què s’incorpora la perspectiva de gènere a totes les actuacions i polítiques del Govern de la Generalitat per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits.

En aquest sentit, l’any 2013 es va signar un Acord Marc per avançar en l’eliminació de les discriminacions que encara persisteixen a l’àmbit laboral, mitjançant una programació estratègica comuna dels dos departaments. En aquest Acord Marc es detallen les actuacions a desenvolupar al llarg dels diferents exercicis en els següents àmbits:

– accions de sensibilització vers la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball i foment de la participació femenina;
– promoció de la igualtat i la qualitat en el treball a les empreses, i organització dels temps i coresponsabilitat; i
– promoció de les dones a càrrecs de responsabilitat i direcció i suport a l’emprenedoria.