Calculadora de bretxa salarial de gènere

calculadora00

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadad (MSSSI) ha elaborat una eina d’autodiagnòstic de bretxa salarial de gènere per a empreses, que ha presentat avui en el marc del Dia de la Igualtat Salarial. Es tracta d’un instrument aplicable a organitzacions de qualsevol mida i sector, que ajuda a detectar, analitzar i reduir les pràctiques discriminatòries existents. Ha estat testat de manera voluntària per diverses empreses adherides a la xarxa amb Distintivo Igualdad en la Empresa (DIE).

 

Diagnòstics retributius

L’eina d’autodiagnòstic de bretxa salarial de gènere destaca per la seva practicitat i accessibilitat, ja que es basa en una senzilla aplicació de Microsoft Excel. Aprofita la utilitat de les taules dinàmiques, funcionalitat que aquest programa incorpora de sèrie i que possibilita un important nombre d’interrelacions entre variables que influeixen en les retribucions en una empresa. L’utilitat possibilita, així mateix, la realització d’un diagnòstic de la situació en què es troba una organització en termes de retribucions salarials.

Com a complement, s’inclou també un document que proporciona orientacions per analitzar els sistemes retributius de manera objectiva i aporta recomanacions generals i específiques per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques retributives, evitant les pràctiques discriminatòries i facilitant bones pràctiques.

L’Institut estatal creu en l’utilitat de l’eina per orientar la actuació empresarial en introduir la perspectiva de gènere en les seves polítiques salarials i que contribuirà a fomentar, alhora, «un canvi en la cultura organitzacional cap a l’autodiagnòstic i la avaluació en el desenvolupament de totes les seves polítiques».

L’eina ve acompanyada d’una Guia d’ús per facilitar-ne el maneig. Està disponible a la web www.igualdadenlaempresa.es.