Mou fitxa per l’equitat

chess00

En el marc de la commemoració el 8 de març del Dia Internacional de les Dones, la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, divulguen a partir d’avui una campanya institucional de sensibilització amb el missatge “Tu mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere”.

La campanya, que gràficament es representa amb les fitxes i el tauler del joc dels escacs, serà àmpliament divulgada per les institucions a través dels mitjans de comunicació propis, així com en insercions a la premsa escrita general, comarcal, gratuïta i digital. Els ens local que ho considerin podran adaptar l’eslògan al seu àmbit d’acció territorial.

 

Despertar consciències

L’objectiu és promoure la reflexió i la revisió individual de cada ciutadà i ciutadana al voltant del concepte equitat de gènere, ja sigui en l’àmbit professional, com en les relacions familiars i personals. Aquesta presa de consciència individual ha de permetre actuar, moure fitxa i protagonitzar una transformació que ens porti a una societat on el valor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones sigui una realitat efectiva.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya afirma en el seu articulat que l’equitat de gènere és un valor de la societat catalana i que els poders públics han d’emprendre polítiques actives per reconèixer les dones com a subjectes socials i polítics, superar el model androcèntric i reconèixer l’expertesa femenina, així com les aportacions que les dones han fet i fan en totes les esferes polítiques, socials, econòmiques i culturals.

L’equitat de gènere també és l’eix del contingut de la Declaració Institucional de l’Institut Català de les Dones del 8 de març del 2015, que serà llegida en els actes commemoratius que es faran en tot el territori.

______
Imatge: Aller Anfang ist schwer, Dennis Skley, Flickr, sota llicència Creative Commons